zasady uczestnictwa

A. Uczestnictwo czynne
Kursy mistrzowskie przeznaczone są dla profesjonalnych śpiewaków
oraz studentów wydziałów wokalnych.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim lub niemieckim -
wymagana  jest dobra znajomość co najmniej jednego z tych języków  .
 
Termin składania zgłoszeń:  30.06.2019 r.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać  mailem na adres :
baroque.collegium@gmail.com
 
Do zgłoszenia należy załączyć poniższe materiały i dokumenty:
1.  wypełnioną  i podpisaną  kartę zgłoszeniową wraz z klauzulą RODO
- skan dobrej jakości karta zgłoszeniowa do pobrania
2.  CV artystyczne w języku polskim i angielskim
3.  aktualne zdjęcie
4.  nagranie live audio lub audio/video   jednej arii i jednego recytatywu
z repertuaru barokowego  przesłane  w wybranej formie:
 - plików mp3 udostępnionych  za pośrednictwem serwera
    zewnętrznego np.Dropbox
-  linków do kanału You Tube
 
Opłata za uczestnictwo czynne wynosi : 550 zł
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia
na czas trwania kursów.
Opłatę należy uiścić przelewem dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
przyjęcia na kurs
.
 
Wybór uczestników nastąpi do dnia 10.07.2019 r.
O wynikach rekrutacji powiadomimy Państwa drogą mailową.
 
Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z proponowanych przez
organizatora pakietów obejmujących zakwaterowania i wyżywienie
na czas trwania kursów.
 
B. Uczestnictwo bierne
Zapraszamy do uczestniczenia w kursach w roli uważnego obserwatora.
Zgłoszenie umożliwia wstęp na wszystkie zajęcia indywidualne oraz
gwarantuje miejscówkę na koncercie kończącym Kursy.

termin składania zgłoszeń do dnia 31.07.2019 r.
Do zgłoszenia należy załączyć :
1. wypełnioną  i podpisaną  kartę zgłoszeniową
wraz z klauzulą RODO - skan dobrej jakości
karta zgłoszeniowa do pobrania
 
Opłata za uczestnictwo bierne wynosi: 200 zł
Opłatę należy uiścić przelewem dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
otrzymania zgłoszenia
.
Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania na czas trwania kursów.
Uczestnik może we własnym zakresie skorzystać z proponowanych przez
organizatora pakietów obejmujących zakwaterowania i wyżywienie
na czas trwania kursów .
chor
loader