partnerzy

sezon 2018
 
organizator
współorganizatorzy:
 
wsparcie     
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Kultura –Interwencje 2018

Zadanie publiczne współfinansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w konkursie
„Forum Polsko- Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 
2018"
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego

współpraca
 
 
 


 
                                                                      
media

 
współpraca redakcyjna 

 

 
 
      
      
 

 
     chor
loader