o Barokowych Eksploracjach

Barokowe Eksploracje to pełniący wybitną rolę kulturotwórczą
cykl międzynarodowych wydarzeń, prezentujących i popularyzujących
muzykę i sztukę baroku w najlepszych wykonaniach nurtu historycznego
wśród szerokiej publiczności.

Narodził się w 2011 roku, na gruncie oddolnej  inicjatywy i artystycznej
współpracy stowarzyszenia Szczawnicki Chór Kameralny oraz
orkiestry barokowej Musica Aeterna Bratislava, kierowanej przez
Petera Zajicka. Inicjatorką i dyrektorem artystycznym oraz
koordynatorem Barokowych Eksploracji jest muzykolog, dyrygent
manager kultury-Agnieszka Żarska.

W ramach Festiwalu prezentowane są  polskie premiery,
barokowych dzieł oratoryjno-kantatowych oraz dzieł scenicznych,
z udziałem dziesiątek arystów z wielu krajów Europy,
a także  podejmowane kreatywne działania, 
przybliżające barokową  muzykę szerokiemu odbiorcy,
także najmłodszym.

Owocem Barokowych Eksploracji jest międzynarodowy zespół 
Baroque Collegium 1685 (Chór & Orkiestra)
kierowany przez Agnieszką Żarską.

Bazą Barokowych Eksploracji jest Szczawnica ale wydarzenia Festiwalowe
odbywały się też w innych ośrodkach regionu (Kraków, Nowy Sącz,Biecz),
Polski (Warszawa, Bytom, Przemyśl) i za granicą (Budapeszt, Bratysława,
Cerwony Klasztor, Spisska Sobota, Pelhrimov)

W 2016 roku, po raz pierwszy, we współpracy z Akademią Nauk w
Bratysławie, został podjęty projekt badawczy pn.:
"Baroque explorations/sources 2016",
poświęcony muzykaliom barokowym na słowackim Spiszu.

Barokowe Eksploracje współpracują z renomowanymi artystami, i
międzynarodowymi autorytetami,takimi jak: Andreas Scholl, Peter Kooij,
Olga Pasiecznik,
Benedikt Kristjansson i inni.

W 2015 r. Barokowe Eksploracje otrzymały statuetkę "Perła Pienin"
za promocję Szczawnicy i regionu  na skalę międzynarodową.
Edycje 2019 i 2020 zostały odznaczone prestiżowym certyfikatem
EFFE Label, przyznawanym wyjątkowym przedsięwzięciom
kulturalnym przez międzynarodowe grono organizatorów Festiwali.

chor
loader