"Okulista" libretto

Vojtěch Matyáš Jírovec (1763-1850):
"Okulista"

(Lékař oční, Der Augenarzt)
Vídeň 1811,  Praha 1833

 
Singspiel w dwóch aktach
w czeskim przekładzie J. K. Chmelenskiego
do libretta Emmanuela Veitha.


Akcja dwuaktowego singspielu rozgrywa się w otoczeniu szlacheckiego
zamku na Skałce, do którego po zakończonej wojnie wraca jego właściciel
hrabia Komensky oraz Horský - lekarz wojskowy, który w czasie wojny
uratował hrabiemu życie. Podczas nieobecności hrabiego dworem i zamkiem
sumiennie opiekował się klucznik Ježek. Widząc powracającego
Komensky’ego, gotuje mu wraz z wieśniakami muzyczne powitanie.


Hrabia oraz Horský udają się do ogrodu, gdzie słyszą grającą na lutni 
Marię oraz śpiew. Maria - córka pastora Volný’ego wraca właśnie z dwójką
niewidomego, przyrodniego rodzeństwa z sąsiedniej wsi Květnava,
gdzie mieszkają wraz z pastorem i jego żona Ludmiłą.
Hrabia jest oczarowany pieśnią niewidomych sierot Filipa i Vilemíny,
a kiedy dowiaduje się więcej szczegóły na temat ich burzliwych losów,
proponuje całej rodzinie pozostanie na zamku. Wkrótce na spotkanie z
dziećmi z Květnavy przyjeżdża pastor Volný. Hrabia oferuje mu wolne
stanowisko proboszcza na Skałce i wysyła Ježka po żonę pastora.


Zarówno Horský jak i Ježek są oczarowani Marią i zaczynają rywalizować
o jej rękę. Ježek oferuje jej korzyści płynące z bycia żoną zarządcy majątku,
podczas gdy Horský  rozważa śmiałą operację przywracającą wzrok
Filipowi i Vileminie.


Na zamku Horský i pastor Volný są świadkami rozmowy zakochanych w sobie 
Filipa i Vilemíny. Volný jest przerażony i dochodzi do wniosku, że aby zapobiec
tragedii, będzie musiał rozdzielić zakochanych w sobie niewidomych, którzy nie
byliby w stanie zatroszczyć się o siebie nawzajem w życiu partnerskim.
Wówczas Horský zwierza się hrabiemu ze swojego planu potajemnej
operacji na dzieciach.


Nadchodzi Ježek, niosący w charakterystycznej skrzyni prezent dla Marii.
Zdumiony Horský rozpoznaje w skrzyni rodzinną pamiątkę.
Wówczas Ježek niechętnie wyjawia, iż matka Horský'ego
nie żyje, a niewidoma dziewczyna Vilemína jest jego siostrą.


Horský przeprowadza dwie udane operacje oczu u niewidomych i odtąd już
nic nie stoi na przeszkodzie, aby Filip i Vilemína pozostali razem.
Wdzięczna Maria odwzajemnia uczucia Horský’ego, a Pastor Volný zamieszkuje 
z całą rodziną na zamku na Skałce.chor
loader