o nas

Barokowe Eksploracje to pełniący wybitną rolę kulturotwórczą
w swoim regionie, cykl międzynarodowych wydarzeń,
prezentujących i popularyzujących muzykę i sztukę baroku,

Narodził się w 2011 roku, na gruncie oddolnej  inicjatywy i artystycznej
współpracy Szczawnickiego Chóru Kameralnego oraz orkiestry barokowej
Musica Aeterna Bratislava,  kierowanej przez Petera Zajicka.
Inicjatorką i dyrektorem artystycznym oraz koordynatorem
Barokowych Eksploracji jest muzykolog, dyrygent
manager kultury-Agnieszka Żarska.

Barokowe Eksploracje to coraz szersze grono znakomitych
muzyków z wielu krajów Europy, rożnorodność form i gatunków:
od wirtuozowskich recitali poprzez koncerty kameralne i
oratoryjno-kantatowe, aż po spektakle operowe.
W ramach Festiwalu prezentowane są  polskie premiery,
barokowych dzieł oraz  podejmowane kreatywne działania, 
przybliżające barokową  muzykę i sztukę szerokiemu odbiorcy,
także najmłodszym.

Owocem Barokowych Eksploracji jest międzynarodowy zespół 
Baroque Collegium 1685 (chór&orkiestra)

Bazą Barokowych Eksploracji jest Szczawnica ale wydarzenia Festiwalowe
odbywają się też w innych ośrodkach regionu (Kraków, Nowy Sącz),
Polski (Warszawa, Bytom) i za granicą (Budapeszt, Bratysława,
Cerwony Klasztor, Spisska Sobota, Pelhrimov.)

W 2016 roku, po raz pierwszy, we współpracy z Akademia Nauk w
Bratysławie, został podjęty projekt badawczy pn.:
"Baroque explorations/sources 2016",
poświęcony muzykaliom barokowym na słowackim Spiszu.

W 2018 roku Festiwal nawiązął współpracę artystyczną ze światowej klasy
autorytetem wykonawstwa wokalnej muzyki renesansu i baroku,
holenderskim basem Peterem Kooij.

Edycje 2019 i 2020  zostały odznaczone prestiżowym certyfikatem
EFFE Label, przyznawanym wyjątkowym przedsięwzięciom
kulturalnym przez międzynarodowe grono organizatorów Festiwali.

ARCHIVE
chor
loader