J.S.Bach Oratorium Wielkanocne tekst


Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Oratorium Wielkanocne/ Oster-Oratorium BWV 249
tekst:  Picander, na podstawie:  1 Cor 5, 6-8, Mar 16, 1-8

postacie:
Maria Jakubowa-sopran,
Maria Magdalena-alt,
Szymon Piotr-tenor,
Jan –bas,
chór


Chór:
Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße
Chodź, pośpiesz się, biegnij szybkim krokiem
Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!
Wskaż grotę , która skrywała Jezusa!
Duet (tenor, bas):
Lachen und Scherzen
Śmiech i radośc
Begleitet die Herzen,
Towarzyszy naszym sercom
Denn unser Heil ist auferweckt.
Ponieważ na Zbawiciel powstał z martwych.
Kommt eilet und laufet…

Recytatyw:
Maria Magdalena:
O Kalter Männer Sinn!
O zimne umysły mężczyzn
Wo ist die Liebe hin,
Gdzież jest miłość,
Die ihr dem Heiland schuldig seid?
którą jesteście winni waszemu Zbawicielowi?
Maria Jakubowa:
Ein schwaches Weib muss euch beschämen!
Oto słaba kobieta was zawstydza!
Piotr:
Ach, ein betrübtes Grämen
Ach, nieszczęście i smutek
Jan:
Und banges Herzeleid
i strach napełnia  serce
Piotr i Jan :
Hat mit gesalznen Tränen
niech słonymi  łzami
Und wehmutsvollem Sehnen
i melancholijną  tęsknotą
Ihm eine Salbung zugedacht,
będzie  namaszczone.
Maria Magdalena i  Maria Jakubowa:
Die ihr, wie wir, umsonst gemacht.
Któż z was,  jak my, zrobił tyle na marne…?

Aria
Maria Jakubowa:
Seele, deine Spezereien
Duszo,  przyprawiona
Sollen nicht mehr Myrrhen sein.
Już więcej  mirrą nie będziesz .
Denn allein
Lecz raczej
Mit dem Lorbeerkranze prangen,
Pełnym splendoru  wieńcem laurowym,
Stillt dein ängstliches Verlangen.
Oto spełnione  zostało  twe trwożliwe pragnienie.
   
Recytatyw
Piotr:
Hier ist die Gruft
Oto grób
Jan:
Und hier der Stein, Der solche zugedeckt.
A oto kamień , którym był zakryty
Wo aber wird mein Heiland sein?
Gdzież jednak jest mój Zbawiciel?
Maria Magdalena:
Er ist vom Tode auferweckt!
On powstał z martwych!
Wir trafen einen Engel an,
Spotkałyśmy anioła,
er hat uns solches kundgetan.
który nam to oznajmił.   
Piotr:
Hier seh ich mit Vergnügen
Spostrzegam z  radością ,
Das Schweißtuch abgewickelt liegen.
że chusta (sudarium) leży rozwinięta

Aria
Piotr:
Sanfte soll mein Todeskummer,
Łagodna będzie ma  śmierć
Nur ein Schlummer,
niczym sen,
Jesu, durch dein Schweißtuch sein.
Jezu, dzięki chuście Twej.
Ja, das wird mich dort erfrischen
Tak, ona mnie orzeźwi
Und die Zähren meiner Pein
I łzy cierpienia
Von den Wangen tröstlich wischen.
Zetrze delikatnie z mych policzków .   

Recytatyw
Maria Jakubowa i Maria Magdalena:
Indessen seufzen wir
Tymczasem wzdychamy
Mit brennender Begier:
Z żarliwą  tęsknotą:
Ach, könnt es doch nur bald geschehen,
Ach! Gdyby tylko mogło się  to wkrótce wydarzyć,
Den Heiland selbst zu sehen!
aby Zbawiciela we własnej osobie zobaczyć!

Aria
Maria Magdalena:
Saget, saget mir geschwinde,
Powiedz, powiedz mi szybko
Saget, wo ich Jesum finde,
Powiedz, gdzie znajdę Jezusa
Welchen meine Seele liebt!
Który jest miłością duszy mojej!
Komm doch, komm, umfasse mich;
Przyjdź , przyjdź obejmij mnie;
Denn mein Herz ist ohne dich
Bo moje serce jest bez Ciebie
Ganz verwaiset und betrübt.
Tak osierocone i smutne.
   
Recytatyw
Jan:
Wir sind erfreut,
Jesteśmy szczęśliwi
Daß unser Jesus wieder lebt,
Ponieważ nasz Jezus znów żyje
Und unser Herz,
I nasze serca,
So erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt
wcześniej zatopione i  pogrążone w smutku
Vergißt den Schmerz
Zapomniały o bólu
Und sinnt auf Freudenlieder;
I śpiewają z radości
Denn unser Heiland lebet wieder.
Ponieważ nasz Zbawiciel żyje na nowo!
   

Chór
Preis und Dank
Chwała i dziękczynienie
Bleibe, Herr, dein Lobgesang!
Niech zabrzmi Panu piesń chwały!
Höll und Teufel sind bezwungen,
Piekło i  szatan są pokonane
Ihre Pforten sind zerstört.
Jego  bramy zostały zniszczone
Jauchzet, ihr erlösten Zungen,
Krzyczcie z radości  wybawionymi językami
Daß man es im Himmel hört.
Aż pod samo niebo:
Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,
Otwórzcie  Niebiosa wasze triumfalne łuki
Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!
Lew Judy zwycięski, wkracza pełen chwały!

tłumaczenie: Agnieszka Żarska
   
   
   
   
   
chor
loader