Europa w blasku...

Europa w blasku Króla Słońce
Moda na francuszczyznę
  opanowała barokową Europę  w związku z panowaniem
na tronie Francji Ludwika XIV oraz wiele lat po jego śmierci.Od drugiej połowy
XVII wieku oraz przez większość XVIII stulecia dwór francuski wyznaczał trendy
dla całej Europy.Decydujące znaczenie w tym kulturowym procesie miała
wybitna osobowość Ludwika XIV najdłużej panującego monarchy europejskiego,
wodza, reformatora,miłośnika sztuki i nauki oraz artysty zarazem.Ludwik XIV
Biorąc pod uwagę pozytywne i negatywne skutki absolutnych rządów Ludwika
trzeba podkreślić, że rozwój wielu dziedzin życia a zwłaszcza nauki, sztuki i kultury
był jednym z najintensywniejszych , wszechstronnych i znaczących
w  dziejach cywilizacji europejskiej.

 
Wzorce muzyczne, literackie, architektoniczne, modowe czerpane bezpośrednio
z dworu Ludwika XIV i jego otoczenia dosłownie rozlały się po całej Europie. Powstały setki pałaców z ogrodami w porządku francuskim à la  Wersal,
zakładano orkiestry na wzór słynnej królewskiej orkiestry La chapel Royale, czerpano z dokonań literatury, teatru i muzyki francuskiej.
Każdy kto chciał być „trendy” przyjmował francuski styl ubierania się, czesania
oraz obowiązkowo maniery i  język francuski.


Królewska Akademia Nauki
Ludwik XIV był założycielem wielkiej liczby akademii, stowarzyszeń
mających na celu rozwój rożnych dziedzin nauki i sztuki.Osobiście doglądał
prac przy rozbudowie pałacu i ogrodów w Wersalu.Jego oczkiem w głowie
był balet a ujmując szerzej- teatr,który w tamtym czasie był nierozerwalnie
złączony z muzyką. W wielu sztukach teatralnych, król osobiście tańczył powierzone mu role.


zapis tańca z manuskryptu Lorin 1665 i 1668 "Kontredans dla Jego Królewskiej Mości"
Na jego dworze działali tacy giganci sztuki jak  komediopisarz, aktor i dyrektor
królewskiego teatru: Molière, dramatopisarz Racine, poeta i krytyk literacki Boileau,
bajkopisarz La Fontaine,nadworni muzycy, kompozytorzy i mistrzowie barokowego
stylu francuskiego:Lully, Delalande, Charpentier oraz ordinaire
de la musique de la chambre du Roi czyli ”członkowie orkiestry królewskiej
”:
Francois Couperin, Marais,Forqueray i inni.

                                                                          
Moliere                                                                                   Francois Couperin
Ponadto architekci i  dekoratorzy, współtwórcy stylu Ludwika XIV: 
Le Brun, Le Vau , Mansart, portrecista królewski Hyacinthe Rigaud,
teolog, nadworny kaznodzieja i myśliciel polityczny Bossuet, a także bracia
Charles Perrault- baśniopisarz oraz Claude Perrault -fizyk i lekarz oraz wielu innych.

Le Brun współtwórca stylu Ludwika XIV,               studium ekspresji twarzy ze szkicownika Le Brun'a


 
chor
loader